Localitatea se afla situata in zona subcarbatica, deluroasa, in vecinatatea paralelei 45 grade Nord si meridianul 26 grade Est, la o altitudine de aproximativ 350 metri. Principalele orase aflate in vecinatate sunt: Campina (14 km), Baicoi (6 km), Plopeni (10 km), Ploiesti (25 km - resedinta judetului Prahova) si Sinaia (40 km). Capitala Bucuresti se afla la aproximativ 85 km, iar al doilea oras ca marime al tarii, Brasov, la distanta de 100 km. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul International "Henri Coanda" Otopeni situat la 75 km (aroximativ 1,5 h cu masina).

facebook primaria scorteni

Anunțuri publice

Anunț public privind afișarea propunerii de rectificare bugetară August 2023 (Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Scorțeni și al bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2023 - Click aici, Proces-Verbal de afișare - Click aici, Raport privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilkor publice finanțate parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2023 - Click aici

Anunţ - Examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarului public de execuție din cadrul instituției, respectiv Compartimentul Registratură, Relații cu publicul și Arhivă organizat în data de 06.09.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - proiect "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule ușoare) la nivel local/metropolitan în cadrul UAT Scorțeni, Jud. Prahova"

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - proiect "MODERNIZARE ȘI ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ȘI TROTUARE ÎN COMUNA SCORȚENI, JUDEȚUL PRAHOVA"

Raport final concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Inspector Implementare Fonduri Europene Nerambursabile

Proces verbal - Rezultat proba scrisă pentru ocuparea postului contractual vacant de Inspector Implementare Fonduri Europene Nerambursabile

Anunț - Concurs pentru ocuparea unui post contractual, pe perioadă determinată de inspector cu studii superioare, în cadrul Compartimentului implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

Anunț - Organizare închiriere pajiști din domeniul privat al Comunei Scorțeni, județul Prahova

Anunț - Raport final concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată de muncitor calificat cu studii medii și muncitor calificat cu studii generale

Anunț - Proces verbal selecție dosare concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată de muncitor calificat cu studii medii și muncitor calificat cu studii generale

Anunt inchiriere pajiste comunala din domeniul privat al Comunei Scorteni

Anunț - Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante, pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat cu studii medii si muncitor calificat cu studii generale, in cadrul Compartimentului administrativ. (Formularul de înscriere poate fi viziualizat aici | Model adeverință de vechime poate fi viziualizat aici)

Anunț - Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuie directa a pajiştilor proprietate privata a Comunei Scorteni, în suprafaţă de 89.7242 ha (Proiectul de hotărâre poate fi viziualizat aici | Procesul verbal de afișare poate fi viziualizat aici | Anexa 1 - Studiul de oportunitate poate fi vizualizat aici | Anexa 2 - Caietul de sarcini poate fi vizualizat aici | Anexa 3 - Contractul-cadru poate fi vizualizat aici | Anexa 4 - Regulamentul procedurii de licitație poate fi vizualizat aici)

Rezultatul final al evaluării managerului Căminului Cultural Scorțeni pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Anunţ închirierea pajiștilor din domeniul privat al Comunei Scorțeni

Anunţ prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare cadastrale: 47, 49, 56, 66 (Link ANCPI în care puteți regăsi documentele cadastrului - ordinele de începere, anunțurile de publicare, documentele rezultate din lucrările de cadastru: Click aici )

Anunţ de participare la licitaţie pentru vanzare bunuri: PRIVAT - Data-limită de depunere a ofertelor: 20.02.2023, ora 13.30

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Cadastru Gratuit în Comuna Scorțeni

Cadastru Gratuit în Comuna Scorțeni

Proces-verbal afisare centralizator final la concursul organizat la data de 01.07.2022 pentru ocuparea functiei publice de INSPECTOR, GR. PROF. SUPERIOR, IN CADRUL COMP. PSI, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Scorteni

Anunț pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă

Anunț pentru organizarea închirierii prin licitație a pajiștilor comunale în data de 28.04.2022, ora 10

Broșură

Cadastru Gratuit în Comuna Scorțeni


Anunt promovare 02.01.2021
Anunt promovare 26.02.2020
Anunt examen 25-26.11.2019
Solicitare oferte servicii deszapezire sezonul 2019-2020

Solicitare oferte servicii deszapezire sezonul 2018-2019
Contul privind plata obligatiilor fiscale

Anunt licitatie ISLAZ