Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Scorțeni, pentru perioada 2021-2027

Dezvoltarea rurală durabilă este vitală pentru viabilitatea economică, socială și de mediu a națiunilor. Este esențială pentru eradicarea sărăciei, deoarece sărăcia mondială este covârșitoare în mediul rural. Manifestarea sărăciei depășește diviziunea urban-rurală, are contexte subregionale și regionale. Prin urmare, este esențial și există o mare valoare de câștigat, prin coordonarea inițiativelor de dezvoltare rurală care contribuie la mijloacele de trai durabile prin eforturi la nivel global, regional, național și local, după caz. Strategiile de abordare a dezvoltării rurale ar trebui să ia în considerare îndepărtarea și potențialele din zonele rurale și să ofere abordări diferențiate specifice. Un sector agricol sănătos și dinamic este o bază importantă a dezvoltării rurale, generând legături puternice cu alte sectoare economice. Mijloacele de trai rurale sunt îmbunătățite prin participarea efectivă a populației rurale și a comunităților rurale la gestionarea propriilor obiective sociale, economice și de mediu prin împuternicirea oamenilor din zonele rurale, în special pentru femei și tineri, inclusiv prin organizații precum cooperativele locale și prin aplicarea abordării de jos în sus.

Investițiile în protecția mediului, infrastructura rurală și în sănătate și educație rurală sunt esențiale pentru dezvoltarea rurală durabilă și pot spori bunăstarea națională. Dincolo de satisfacerea nevoilor de bază, investițiile trebuie să fie corelate cu potențialul de creștere a productivității și a veniturilor. Trebuie abordate vulnerabilitățile populației sărace din mediul rural la criza economică și financiară, în special în contextul pandemiei.

Succesul dezvoltării rurale durabile depinde, printre altele, de dezvoltarea și implementarea unor strategii cuprinzătoare pentru a face față schimbărilor actuale. În comunitățile rurale, există o serie de aspecte care trebuie dezvoltate. Acestea includ educația, oportunitățile de angajare,  practicile agricole și neagricole, administrarea și gestionarea, infrastructura, facilitățile civice, îngrijirea sănătății și condițiile medicale și de mediu. Atunci când vor avea loc îmbunătățiri în aceste zone, persoanelor din mediul rural li se vor putea asigura oportunități mai bune de trai.


Dezvoltare economică


OG1: Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea antreprenoriatului

Obiective


Activități


Finanțare


OS1.1. Dezvoltarea mediului de afaceri


1.1.1 Promovarea antreprenorilor locali prin proiectul Antreprenorești și alte proiecte existente de asemenea natură


1.1.2 Încurajarea și susținerea altor antreprenori să-și dezvolte afaceri în comună


1.1.3 Crearea unei platforme online sau dezvoltarea site-ului existent pentru promovarea antreprenorilor locali


1.1.4 Promovarea antreprenorilor pe plan local și încurajarea consumerismului local


Primăria/ Fonduri europene


OS1.2. Înființarea unui grup “Cafeneaua oamenilor de afaceri”


1.2.1 Înființarea unui HUB de asistență pentru afaceri și antreprenori unde aceștia să se întâlnească în mod regulat și să se creeze o sinergie între mediul de afaceri și Primărie


1.2.2 Schimb de bune practici între antreprenori


1.2.3 Educație financiară și antreprenorială pentru antreprenorii locali și pentru cei interesați să devină antreprenori


1.2.4 Încurajarea dezvoltării unor noi colaborări și fuziuni între antreprenori


Primăria/ Fonduri europene

 


OS1.3. Încurajarea dezvoltării turistice în zonă

 


1.3.1 Înființarea și dezvoltarea unor puncte de atracție turistică valorificând resursele existente ale comunei (păduri, dealuri, arhitectură locală, monumente istorice etc)


1.3.2 Promovare turistică prin participarea la evenimente specifice turismului rural


1.3.3 Atragerea turiștilor în zonă și creșterea activității economice a afacerilor existente.


1.3.4 Crearea de noi oportunități de înființare și  dezvoltare a unor afaceri noi


Primăria/ Fonduri europene

 


OS1.4. Creearea unui HUB de consultanță pentru accesarea fondurilor europene


1.4.1 Sprijinirea afacerilor locale în accesarea fondurilor europene lucru ce va avea efect asupra creșterii activității economice și implicit asupra veniturilor încasate de primărie prin taxe și impozite


1.4.2 Identificarea nevoilor și nișelor de market care ar putea fi dezvoltate la nivel local pentru dezvoltarea economică a comunei


Primăria/ Fonduri europene

 


OS1.5. Atragerea investitorilor în comună


1.5.1 Identificarea resurselor care pot folosite de investitori în scopul dezvoltării economice locale


1.5.2 Identificarea activităților economice care pot fi dezvoltate în comună pentru interesul comunității


1.5.3 Sprijinirea investitorilor printr-o colaborare eficientă cu aceștia

PrimăriaInfrastructură


OS1.5. Atragerea investitorilor în comună


1.5.1 Identificarea resurselor care pot folosite de investitori în scopul dezvoltării economice locale


1.5.2 Identificarea activităților economice care pot fi dezvoltate în comună pentru interesul comunității


1.5.3 Sprijinirea investitorilor printr-o colaborare eficientă cu aceștia

Primăria


Chestionar – Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Scorțeni pentru perioada 2021 – 2027

 1. In ce localitate locuiți?
 • Scorțeni
 • Bordenii Mari
 • Bordenii Mici
 • Sîrca
 • Mislea
 • În altă localitate
 1. În ce grupă de vârstă vă încadrați?
 • Sub 18 ani
 • 18-24 ani
 • 25-34 ani
 • 35 – 44 ani
 • 45 – 54 ani
 • 55 – 64 ani
 • Peste 65 ani
 1. Genul dumneavostră
 • Feminin
 • Masculin
 • Prefer să nu răspund
 1. Care este ocupația dumneavoastră?
 • angajat(ă) în sistemul bugetar
 • angajat(ă) în sistemul privat
 • șomer
 • student/elev
 • lucrător pe cont propriu
 • Fără ocupație
 • pensionar(ă)
 1. Unde este locul dumneavoastră de muncă?
 • în comuna Scorțeni
 • în județul Prahova
 • în alt județ
 • în străinătate
 • Nu lucrez
 1. Care dintre obiectivele enumerate considerați că sunt o prioritate pentru dezvoltarea comunei Scorțeni? Dați o notă de la 1 (cel mai puțin important) la 5 (cel mai important). Vă rugăm să bifați doar câte un singur răspuns pe linie.
 • Dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale
 • Sistemul de canalizare
 • Modernizarea și reabilitarea drumurilor comunale și locale
 • Construirea unui bazin de apă pentru comuna Scorțeni
 • Amenajare trotuare și rigole betonate
 • Reabilitarea și construirea podurilor din localitate
 • Amenajări parcări în zonele școlilor și grădinițelor
 • Extindere sediu autorității administrativ teritoriale
 • Schimbarea semnelor de circulație de pe străzile și aleile comunei și montarea de relantisoane la trecerile de pietoni
 • Digitalizarea instituțiilor de învațamânt
 • Înființarea unei “mediateci” în comuna Scorțeni
 • Înființarea unor spații verzi și locuri de joacă pentru copii
 • Conservarea arhitecturală a comunei
 • Înființarea unei pieți agroalimentare pe conceptul “Smart Village”
 • Înființarea unui centru pentru adolescenții din comună
 • Digitalizarea serviciilor publice
 • Înființarea unui centru de colectare analize medicale
 • Altele
 1. Dacă ați menționat “altele” vă rugăm să specificați:

8.Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii publice? Dați o notă de la 1 (foarte nemulțumit) la 5 (foarte mulțumit). Vă rugăm să bifați doar câte un singur răspuns pe linie.

 • Iluminatul public
 • Administrarea spațiilor verzi
 • Curățenia și managementul deșeurilor
 • Alimentarea cu energie electrică
 • Alimentarea cu apă potabilă
 • Telecomunicații
 • Serviciile de urgență
 1. Cât de mulțumit(ă) sunteți de sistemul de învățământ din comuna Scorțeni? Dați o notă de la 1 (foarte nemulțumit) la 5 (foarte mulțumit). Vă rugăm să bifați doar câte un singur răspuns pe linie.
 • Calitatea actului didactic
 • Infrastructura și dotările din cadrul școlilor
 • Infrastructura și dotările din cadrul grădinițelor
 • Comunicarea dintre școală și părinți/ autoritatea tutelară
 • Relația profesor – elev
 • Activități extracurriculare
 • Siguranța elevului în școală
 1. Din experiența dumneavostră directă, cât de mulțumit(ă) sunteți de serviciile sistemului de sănătate din comuna Scorțeni? Dați o notă de la 1 (foarte nemulțumit) la 5 (foarte mulțumit). Vă rugăm să bifați doar câte un singur răspuns pe linie.
 • Calitatea serviciilor oferite în unitățile sanitare
 • Oferta serviciilor publice de sănătate
 • Dotarea serviciilor publice de sănătate
 • Disponibilitatea cadrelor medicale specializate
 • Comunicarea dintre cadrele medicale și pacienți
 1. Care din următoarele servicii de asistență socială considerați că sunt importante? Vă rugăm să bifați doar câte un singur răspuns pe linie.
 • Asistență pentru personele în vărstă
 • Servicii pentru persoanele cu risc de sărăcie
 • Asistență pentru persoanele cu dizabilități
 • Asistență pentru minori vulnerabili
 • Servicii pentru integrarea persoanelor cu dizabilități
 • Ajutoare pentru încălzirea locuințelor
 1. Cât de mulțumit(ă) sunteți de locurile pentru petrecerea timpului liber din comuna Scorțeni? Dați o notă de la 1 (foarte nemulțumit) la 5 (foarte mulțumit). Vă rugăm să bifați doar câte un singur răspuns pe linie.
 • Evenimente culturale și artistice
 • Săli și terenuri de sport
 • Bibliotecă
 • Parcuri și locuri de joacă pentru copii
 • Zone de agrement
 1. Cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea serviciilor oferite de autoritatea administrativ teritorială din comuna Scorțeni? Dați o notă de la 1 (foarte nemulțumit) la 5 (foarte mulțumit). Vă rugăm să bifați doar câte un singur răspuns pe linie.
 • Comunicarea cu cetățenii
 • Depuneri cereri online
 • Evidența populației
 • Certificate de urbanism
 • Registratura
 • Impozite și taxe online
 • Autorizații de construire
 • Transcriere acte
 • Audiențe
 • Autorizații liber acces
 • Programări oficiere căsătorieSari la conținut