În cadrul raportului de activitate pe anul 2020 a Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară sunt enumerate următoarele servicii sociale prin care se urmărește acoperirea unor nevoi de bază ale persoanei sau familiei:
• 28 de dosare de ajutor social, respectiv un număr de 66 de persoane beneficiare pentru venitul minim garantat (VMG)
• 15 dosare pentru acordarea alocației de susținere a familiei (ASF)
• 42 de cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri și a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne, pentru beneficiarii de ajutor social
• 37 de dosare pentru alocația de stat, dintre care 11 pentru acordarea stimulentului de inserție, 2 pentru sprijin lunar, 1 pentru acordarea alocației cuvenite copiilor cu handicap și 23 pentru indemnizația de creștere a copilului
• monitorizarea unui număr de 27 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
• 50 de dosare pentru acordarea indemnizației lunare de handicap grav
• 30 de dosare pentru monitorizarea unui număr de minori cu handicap

Sari la conținut