Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Scorțeni

Amalia-Mădălina VOICULESCU

CONSILIER PERSONALAurelia IORDACHE

CONSILIER SUPERIOR

Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat, Registrul Agricol, Fond Funciar

Mădălina-Mihaela GEORGESCU

REFERENT PRINCIPAL

Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat, Registrul Agricol, Fond Funciar

Ortansa-Petronela CRISTACHE

INSPECTOR SUPERIOR

Compartiment Asistență Socială și Autoritate Tutelară

Maria NEGULESCU

ȘEF BIROU

Birou Financiar Contabil

Laura-Mihaela BADULESCU

INSPECTOR SUPERIOR

Birou Financiar Contabil

Mihaela DINU

INSPECTOR SUPERIOR

Birou Financiar Contabil

Simona-Gabriela BRIA

INSPECTOR SUPERIOR

Birou Financiar Contabil

Veronica STAN

INSPECTOR SUPERIOR

Birou Financiar Contabil

Adina-Maria POPA-PÎRVU

INSPECTOR SUPERIOR

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei

Aurel STOIAN

POLIȚIST LOCAL SUPERIOR

Compartiment Poliția Locală

Tudor-Nicolae PANTILIE

POLIȚIST LOCAL SUPERIOR

Compartiment Poliția Locală

Marcel-Gheorghe TABIRCA

POLIȚIST LOCAL SUPERIOR

Compartiment Poliția Locală

George PARASCHIV

POLIȚIST PRINCIPAL

Compartiment Poliția Locală

Nicolae-Cristian BADEA

PAZNIC

Compartiment Poliția Locală

Cornelia RĂDOI

REFERENT SUPERIOR

Compartimentul Registratură, Relații Publice și Arhivă

Marian PANAITESCU

ARHIVAR

Compartimentul Registratură, Relații Publice și Arhivă

Ioan-Viorel ȘTEFAN

INSPECTOR SUPERIOR

Compartiment Prevenire și Stingere Incendii (P.S.I)

Diana-Mihaela MINCU

INSPECTOR

Compartiment Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile

Sari la conținut