Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Nr. Crt.

Obiectiv

Realizat

Nerealizat

În curs de implementare

Observații

1

Realizare canalizare și stații de epurare

 

 

X

 

2

Proiectare și execuție rigole și trotuare în toate satele comunei

 

 

X

 

3

Reabilitare drumuri locale și comunale

 

 

X

 

4

Construirea a trei terenuri de minifotabal în Comuna Scorțeni

 

X

 

 

5

Construire podețe peste pârâiele Mislea și Valea Scorții

 

X

 

reabilitate – nu construire

6

Construire grădiniță cu program prelungit în satul Scorțeni

 

X

 

 

7

Reabilitare fost atelier școala sat Scorțeni pentru sediul administrativ

 

X

 

 

8

Amenajare trei terenuri de sport în incinta școlilor

 

X

 

2/3 Bordeni (Sârca) și Scorțeni

9

Amenajare spațiu de joacă pentru copiii comunei

 

X

 

 

10

Reabilitare a sistemului de iluminat public în toate satele componente ale comunei Scorțeni

 

 

X

 

Sari la conținut