Sebastian-Ionuț
 RUSU

Consilier local
Membru în comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism
Sari la conținut